Limit Login Attempts Reloaded

Deze Plugin ontwikkeld door WPChef beperkt het aantal aanmeldingspogingen binnen WordPress. WordPress staat namelijk standaard een onbeperkt aantal aanmeldingspogingen toe. Hierdoor kunnen wachtwoorden relatief eenvoudig worden gekraakt via zogenaamde brute-force technieken.

De plugin blokkeert een internetadres (IP-adres) nadat een bepaalde limiet voor opvragingen is bereikt, waardoor een brute-force-aanval moeilijk word gemaakt. Meer informatie over deze plugin is te vinden op de officiële WordPress plugin pagina.

Instellingen

Appel Hosting heeft deze plugin al voor u geactiveerd en ingesteld en raadt u aan om deze instellingen te blijven gebruiken.

Dit zijn de instellingen:

Instellingen Plugin Limit Login Attempts Reloaded 1
 • Dasboard
  • Alles in dit tabblad = leeg
   U kunt hier eventueel handmatig IP-adressen en gebruikersnamen toestaan of juist weigeren. Indien u altijd vanaf hetzelfde IP-adres inlogt kunt u uw vaste Ip-adres toevoegen in het eerste vak bij regels toestaan. In het tweede vak kunt u eventueel uw gebruikersnaam voor uw WordPress website toevoegen maar doe dit alleen als deze gebruikersnaam moeilijk te raden is. Indien u iemand niet (meer) wilt toestaan om in te loggen op uw website dan kunt u dit instellen bij de twee laatste vakken onder regels weigeren.

Tip

Mocht u zichzelf hebben buitengesloten van uw website dan kunt u dit herstellen via DirectAdmin.

Lees hiervoor de handleiding WordPress plugin tijdelijk deactiveren.

Instellingen Plugin Limit Login Attempts Reloaded 2
 • Instellingen
  • Nakoming GDPR = aangevinkt
   De opgeslagen IP-adressen worden gecodeerd opgeslagen in de database en zijn daarmee onherleidbaar.
  • Stuur e-mail naar info@appelhosting.nl na 6 buitensluitingen
   U kunt hier ook uw eigen e-mail adres invullen en zal dan zelf eventueel actie moeten ondernemen als er veel ongewenste inlogpogingen plaatsvinden.
  • Local Worker
   • Buitensluiting
    • 3 toegestane nieuwe pogingen
    • 30 minuten buitengesloten
    • 3 Buitensluitingen verhogen de tijdsduur buitensluiting tot 24 uren
    • 24 uren voordat aantal nieuwe pogingen wordt gereset
   • Vertrouwde IP adressen
    • REMOTE_ADDR
  • Custom Worker
   • niet in gebruik

Let op!

Dit is een door Appel Hosting geïnstalleerde en geadviseerde toevoeging aan WordPress.

Indien deze Plugin wordt gedeactiveerd of de instellingen worden aangepast dan bent u zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Instellingen Plugin Limit Login Attempts Reloaded 3
 • Debug
   • Debug info
    • HTTP_REMOTE_ADDR = IP0
     REMOTE_ADDR = IP1